Termea (2)

In het weekblad "Forum" verscheen het onderstaande artikel over de plannen.

Massaal protest tegen uitbreidingsplannen Thermae Son

Bij de actiegroep "Red de Sonse Bergen", een initiatief van Toine Buytels, zijn de afgelopen week meer dan 700 protestbrieven binnengekomen tegen de voorgeno­men uitbreiding van Thermae Son. De beoogde uitbreiding van Thermae Son loopt vanaf het zwembad langs de Planetenlaan tot aan de Dommel en omvat een grootschalig sportcomplex met ijsbaan (in de winter) annex atletiekbaan (in de zomer), een sporthal volgens NOC/NSF normen, een hotel, horecavoorzieningen, een kano-opstapplaats en extra parkeerruimte.

 door Jan Burgers

Ook stelt Wim van Santvoort, directeur van Thermae Son, voor om de Sonse Bergen op te knappen en ondermeer toegankelijk te maken voor Nordic Walking. De bezwaarmakers zijn van mening dat het plan van Thermae Son totaal niet past in het gebied van de Sonse Bergen en het Dommeldal. De sporthal, het hotel en de andere faciliteiten zijn gepland in of vlakbij de Sonse Bergen, een kwetsbaar natuurgebeid en gedeeltelijk onderdeel van de Groene Hoofd­structuur van de Provincie en van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Het voordeel van de gemeente zou er in gelegen zijn dat zij dan geen sporthal hoeft te bouwen

Toine Buytels: "Wij vinden ook dat het niet de bedoeling is dat de Sonse Bergen worden omgetoverd tot een sportief attractiepark, wat in eertse instantie niet voor de inwoners van Son en Breugel bedoeld is. Het is een prachtig natuurgebiedje dat met rust gelaten dient te wor­den".

De gepresenteerde uitbreiding van Thermae Son is gepland op grondgebied in eigendom van de gemeente. De kano-opstapplaats is deels gepland op grondgebied van Staatsbosbeheer. Het gebied van de Sonse Bergen, dat pal achter Thermae Son ligt, is ook eigendom van Staatsbos­beheer. Bij Staatsbosbeheer is men nog niet op de hoogte van de plannen van Thermae Son.

De hele strook tussen de Hendrik Veenemanstraat langs de Planetenlaan tot aan de Dommel (met uitzondering van het terrein van de sauna en zwembad, is een onderdeel van de zogeheten Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en is beschermd gebied.

Op deze zeer kwetsbare plek van de dode Dommel-arm waren uitgebreide kanovoorzieningen en een horecabedrijf gepland. Eigen foto.

De sporthal, het hotel en de andere faciliteiten zijn gepland in of vlakbij De Sonse Bergen dat eigendom van het Staatsbosbeheer is. Volgens boswachter/woordvoerder Chris van de Hoven van Staatsbosbeheer, is Staatsbosbe­heer niet op de hoogte van de plannen. Het nieuws van de geplande uitbreiding van Thermae Son baart hem zorgen: "We praten over de helft of tweederde van het gebied dat van de Ecologische Hoofdstructuur wordt afgesneden. Dat is nogal fors. We zullen de plannen van Van Santvoort koppelen aan het bestemmingsplan en als dat strijdig is, dan denk ik dat daar bezwaar tegen aangetekend zal worden".

Om de omzichtigheid aan te geven waarmee wordt omgegaan met het gebied,  verwijst Van den Hoven naar een recente discussie over min of meer illegaal geplaatste tuinhuisjes die verwij­derd zijn omdat ze beslag legden op het gebied van de EHS. Een uitbreiding zoals Thermae Son voor ogen heeft, lijkt dan absoluut onbespreekbaar. Het college van Burgemeester en Wethouders van Son en Breugel heeft zich laten informeren over de plannen van Thermae Son en wil binnenkort een standpunt innemen. De beoogde sportzaal zou, zo stelt Van Santvoort, ook gebruikt kunnen worden voor gymnastiekonderwijs en door lokale sportverenigingen.

Van Santvoort wil dan wel dat de gemeente substantieel bijdraagt aan de investering van de nieuwesporthal. Het voordeel van de gemeente zou er in gelegen zijn dat zij dan zelf geen sporthal hoeft te bouwen. De kosten hiervan (ruim vier miljoen Euro) alsmede de exploitatie van een nieuwe door de gemeente te bouwen sporthal zijn al jaren onderwerp van discussie in de raad.

Zie voor vervolg: Termea (3).