Termae (1)

De aanvankelijk geplande uitbreiding  van Termae Son

In juni 2006 lanceerde de eigenaar van Termae Son onvoorstelbare grote plannen om zijn commerciële business fors uit te breiden, ten koste van het  beschermde natuurgebied van "De Sonse Bergen", in oostelijke richting tot helemaal aan de Dommel. De zoveelste bedreiging en dit keer wel de meest ernstige.

Zo werd er door hem een hotel, een atletiekbaan, een ijsbaan en een aanzien­lijke vergroting van het parkeerterrein met de daarbij behorende hoge licht­masten in het bos gepland. Ook een kano-opstappunt met loods en een hore­cavoorziening aan de dode Dommel-arm maakten deel uit van zijn plannen. Dit laatste gedeelte is juist het meest kwetsbare van het gebied en niet alleen landschappelijk. In het voorjaar krioelt het er nl. van de groene kikkers en heeft er onlangs nog een zwanenpaar in alle rust kunnen broeden.

Het absurbde plan ven Termea Son.

Ook had hij al een plan gemaakt om alle paden in "De Sonse Bergen" op te knappen en te verbreden, zodat ze geschikt zouden worden om er allerlei door hem georganiseerde activiteiten te doen plaatsvinden. Hij wilde met zijn plannen, onder de grootse naam: "De Poort van Son", het prachtige en rustige natuur­gebied omvormen tot een groot en zakelijk evenementencomplex. Nogmaals een onvoorstelbaar plan en bijna niet te geloven dat iemand dit hier zou wil­len realiseren. Breed uitgemeten, met diverse ingetekende luchtfoto's, ver­schenen zijn absurde ideeën, o.m. in het "Eindhovens Dagblad" op 21 juni 2006, waarbij de geldende maten van het NOC zouden worden gehanteerd.

Uiterst vreemd was het, zo bleek uit dit artikel,  dat het gemeentebestuur in eerste instantie er wel oren naar had. Een volstrekt ontoelaatbaar plan, waar de burgers van Son en Breugel immers massaal al tegen hadden geprotesteerd.

Het in allerijl opgerichte actiecomité "Red de Sonse Bergen", onder leiding van Toine Buytels uit Breugel, verzamelde in korte tijd honderden protesthandtekeningen, publiceerde in diverse kranten en weekbladenstukken over deze bizarre plannen, maakte een eigen website (www.desonsebergen.nl) en hing posters in en rond het bos op. Deze posters werden overigens dezelfde dag verwijderd. Te raden valt door wie.

Milieudefensie, groep Son en Breugel en het IVN hebben hem hierbij daadwerkelijke steun verleend, o.m. bij de organisatie van een protestwandeling door het bos, waarbij met rood/witte linten de begrenzing van de geplande uitbreiding in het bos breeduit waren aangegeven.

Toine Buytels hangt poosters op en spreek de actievoerders toe.

Het Eindhovensdagblad besteedde de nodige aandacht aan de protestwandeling, die door actieve leden van het IVN ook een educatief karakter kreeg.

Verder werd door Milieudefensie en het IVN het gemeentebestuur er met klem op gewe­zen geen enkele medewerking te verlenen aan deze grootse en onzinnige plannen van Thermae Son. Gelukkig heeft uiteindelijk ook het gemeentebestuur geen heil in deze plannen meer gezien en zwichtte voor het massale protest van de bevolking, al heeft het lang geduurd voordat het zover was.

Zie voor vervolg: Termea (2).