Philips-periode (3)

In 1943 is  voor het eerst een bosbedrijfsplan voor het beheer door Philips van "Het Landgoed Son" opgesteld, dat moest gelden voor de periode 1944 - 1954.

In die zelfde tijd werd een z.g. "opstands-legger" van de aanwezige beplan­ting aangelegd. Het gehele gebied werd daartoe verdeeld in genummerde vakken, overeenkomstig de soort begroeiing die daarop voorkwam. De aldus verkregen kaart staat onder op deze pagina afgebeeld.

 

Doordat in deze legger ook dikwijls de ouderdom vermeld werd, is het nu mogelijk om een goede indruk te krijgen van zowel de plaats van de huidige boomsoorten als het jaar van aanplant.

Op deze wijze kunnen we nauwkeurig nagaan hoe oud de bomen van "De Sonse Bergen" momenteel zijn.  Zo ligt de leeftijd van b.v. de grove dennen tussen de 80 en 100 jaar, terwijl de Douglas dennen en de Japanse lariksen nu ruim 70 jaar oud zijn.

In het op het hierboven vermelde uittreksel van de opstandslegger uit 1943, worden de vaknummers en de afdelingen van alleen het huidige gebied van"De Sonse Bergen" vermeld. Ze komen overeen met die van de verkleinde en algehele beheerskaart van Philips uit die tijd.

De Sonse Bergen in 1950.

Het zijn wel de sterkste exemplaren die hier nog staan, aangezien men in 1943 de aanplant op deze humus-arme stuifzandgrond voor een groot deel als mislukt beschouwde en de zwakste exemplaren al het loodje hadden gelegd. Al met al een grote variatie aan boomsoorten, die met overleg toen zijn geplant.

  Zie voor vervolg: Philips-periode (4).