Nawoord

Het Waterschap De Dommel is momenteel bezig om de Dommel tussen Eindhoven en het Wilhelminakanaal te saneren en voor een deel als van ouds weer te laten meanderen.

Milieudefensie heeft onlangs al op voorhand schriftelijk gereageerd op een ongetwijfeld vervolg, waarbij de Dommel op het grondgebied van Son en Breugel in de toekomst ook onderhanden zal worden genomen. Hierbij is het zeer wenselijk de dode Dommel-arm niet weer te verbinden met de Dommel zelf. De onderstaande tekening was hierbij toegevoegd en geeft onze ideeën weer.

Onze ideeën voor de toekomst van de Dommel ter hoogte van de Sonse Bergen.

Het zal de bezoeker van deze website duidelijk zijn geworden dat het veel moeite heeft gekost om de unieke natuurwaarden van de Sonse Bergen voor de toekomst veilig te stellen. Dat is beslist niet zonder slag of stoot geschied, zoals u ongetwijfeld hebt kunnen lezen.

Eikenhakhout langs de dode Dommel-arm in de winter.

Wij zullen zeker, wanneer er zich nieuwe bedreigingen voor gaan doen, ook de steun nodig hebben van u,  als bezoeker en belanghebbende van dit gebied. Mogen we daarop rekenen ?