De eigendoms- en cultuurtoestand rond 1925

In 1926 begon Dr. Anton F. Philips met de aankoop van gronden die gelegen waren in "De Kleine Heide" en "Wolfswinkel", die vervolgens op naam van de N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken te Eindhoven werden gesteld.

Topografische kaart uit 1927.

Het voormalige "Landgoed Son" bestond uit 44 percelen die van 15 verschil­lende eigenaren werden gekocht, hoofdzakelijk tussen 1926 en 1931.

Een gedeelte van de aangekochte gronden was al enige jaren daarvoor met bos beplant. Daarnaast kon men er toen nog landbouwgronden, heidevelden en z.g "woeste grond" met vliegdennen aantreffen. De beide wegen, die later de Hoefbladlaan en de Koekoeklaan zouden gaan heten, waren al voor 1931 als zandweg aangelegd en opgenomen in de legger van openbare wegen. 

Uit de hier onderstaande opsomming, gerangschikt naar aankoopdatum door Philips, is o.m. ook de vegetatie van rond 1926 af te leiden. De hierbij beho­rende kadastrale kaart staat op pagina 9 afgebeeld, waarbij het Philips eigen­dom met een grijs raster is aangegeven. Het in de akte van 21-12-1926 ge­noemde perceel 377, op de plaats van de hoogste zandberg, werd toen aangeduid met de benaming "Houtberg".

Zie voor overzicht het kaartje op de pagina "Philips-Periode (1)".

In de periode 1908 - 1916 werden de eerste Grove dennen aangeplant, waarvan de oudste exemplaren nu dus al ruim 100 jaar oud zijn. Het betrof het weste­lijke en zuidelijke heuvelachtige gedeelte van de huidige Sonse Bergen, als­mede enige kleine percelen in het lagere middengedeelte. De grove dennen tussen de Koekoeklaan en de Dommel werden in 1923 aangeplant.

De laatste aanplant van grove dennen vond plaats in de periode 1925 - 1927 in het gebied tussen de hoek van de huidige Hoefblad- en Koekoeklaan in de richting van de dode Dommel-arm.