Mogelijke bedreigingen voor "De Sonse Bergen" (1)

In het kader van de vernieuwde Wet Ruimtelijke Ordening moesten de ruim 60 รก 70 bestaande bestemmings-plannen door actualisering teruggebracht worden tot slecht 10 stuks. Het plaatselijke weekblad "Forum" besteedde op 24 maart 2010 een groot artikel aan het toen ter visie liggende plan voor het gebied van de feitelijke "Sonse Bergen", met name aan de tekortkomingen van de gemeente om de oorspronkelijke natuurbescherming voor de toekomst daadwerkelijk te willen handhaven.

Zie voor vervolg: Bedreigingen 2.