Welkom op de website over de Sonse-Bergen,

een uniek stuk bos- en natuurgebied

aan de Dommel te Son en Breugel

door

Jan Bleeker

 

Aanleiding

In januari 1996 sloegen verontruste omwonenden en bezoekers van het bos alarm. Zij constateerden dat de nieuwe eigenaar bijna 1000 gezonde en grote volwassen bomen had geblest om te worden omgehakt.

Bij navraag bleek het Staatsbosbeheer, kantoor regio Rivierenland te Heesch, het bos drastisch te willen uitdunnen. Men wilde het bos in betrekkelijk korte tijd volledig omvormen tot een eenzijdig berken/zomer-eiken bos, klaarblijkelijk een nieuwe trend in de bosbouw. Alle boomsoorten die van nature in deze streek niet thuis zouden horen, zoals Zee- en Grove dennen, Japanse lariksen, Douglas-dennen, Amerikaanse eiken, Tamme kastanjes, enz., moesten worden verwijderd. Hierdoor zou de grote variatie aan vooral volwassen boomsoorten, waaraan dit gebied nu juist zo rijk en aantrekkelijk was, drastisch gaan ver­minderen. Verder zouden oude markante bomen, zoals de grote populieren langs de Dommel worden gekapt vanwege hun ouderdom, ondanks het feit dat ze nog kern gezond waren. Ook de in hun ogen door de natuur misvormde bomen, b.v. wanneer deze met meerdere stammen uit de grond groeiden, zouden het loodje moeten leggen. Dit waren uit bosbouwkundig oogpunt "misbaksels". De geldelijke opbrengst van de te kappen bomen bleek een grotere rol te spelen dan het behoud van de unieke natuurwaarden.

Dat was het moment waarop de plaatselijke milieuverenigingen Milieu-defensie, het IVN en buurtbewoners op de bres sprongen om te trachten deze negatieve ontwikkelingen een halt toe te roepen en een actie in gang te zetten. Hoe dat verliep leest u verder in deze website op de pagina's "SBB 1 t/m 3".

Tegelijker tijd achtte ik, als actief lid van Milieu-defensie, het hoogst noodzakelijk om de rijke historie van dit natuurgebied bij een breder publiek bekend te maken door het schrijven van een boekje hierover.

Dit boekje, over de ruim 10.000 jarige bijzonder unieke geschiedenis van "De Sonse Bergen", werd door Milieu-defensie, groep Son & Breugel, op de druk bezochte voorlichtingsavond van 27 januari 1998 voor het eerst gepresenteerd. Door de onverwacht grote belangstelling was de eerste oplage al snel uitverkocht. In de winter van 2010 is alweer een 5de geheel herziene druk ervan verschenen. Het hier bovenstaande en eigen ontworpen  logo symboliseert de bomen, de heuvels en het water van de Dommel van het natuurgebied.

Ik vond nuttig om dit boekje ook op internet te zetten, waarvan u hieronder het kaft ziet afgebeeld, om er grotere bekendheid aan te geven.  

Het kaft van het boekje.

Als hoofd van de afdeling Landmeten en Survey van het voormalige Philips’ Woning- en Grondbedrijf (dat later Philips’ Vastgoed Beheer en Diensten werd) van de N.V. Philips’ Gloeilampenfabrieken te Eindhoven, was het voor mij mogelijk om het oud-archief, uit de tijd dat het nog Philipseigendom was, in te zien en de documenten te kopiëren. Alle overzichskaarten zijn door mij op schaal getekend.

In die tijd ben ik ook daadwerkelijk betrokken geweest bij het beheer van het natuurgebied "De Sonse Bergen". Verder woon ik direct in deze omgeving, ben ik al jarenlang actief lid van Milieu-defensie, groep Son en Breugel, van het IVN, afdeling Son en Breugel, en van de Gebruikersgroep van het Staats-bosbeheer.

Voor het laatst bijgewerkt op: 16 januari 2012.